Tác giả

thơ làm bánh phan thị minh tân

Minh Tân

Mình là Minh Tân, hiện đang học làm bánh tại trường trung cấp CET và là biên tập chính những bài viết trên web Bếp Của Na.